Amen­dement Van Raan Verza­melwet brexit niet afwijken bij minis­te­riële regeling


24 januari 2019

AMENDEMENT VAN DE LID VAN RAAN EN LEIJTEN

Ontvangen 24 januari 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel X vervallen het zevende tot en met het negende lid.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het niet mogelijk is om af te wijken van de wet bij ministeriële regeling. De bevoegdheid om een ministeriële regeling te stellen die binnen de gegeven kaders van de wet blijft, blijft wel mogelijk. Indien amendement 35 084- 6 dat regelt dat Artikel X vervalt niet wordt aangenomen, regelt dit amendement dat tenminste de ministeriële regeling komt te vervallen.

Van Raan

Leijten


Status

Verworpen

Voor

PVV, FvD, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS