Amen­dement Van Raan Verza­melwet brexit vervallen mach­ti­gings­be­paling


24 januari 2019

Ontvangen 13 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In hoofdstuk 6 vervalt artikel X.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de machtigingsbepaling, zoals in artikel X is opgenomen, vervalt. De uittreding van het Verenigd Koninkrijk is met veel onzekerheden omgeven en een scheiding zonder goede afspraken in een uittredingsakkoord is mogelijk. Onzekerheden proberen op te vangen door een verstrekkende machtigingsbepaling, is echter geen proportioneel voorstel om te komen tot wetgevingsprocedures. Het tast het wetgevings-proces in zijn kern aan, omdat er geen democratische controle mogelijk is. Hiermee ondergraaft de machtigingsbepaling het primaat van de wetgever, waaronder de Staten-Generaal, en dat is ongewenst. Indieners zijn van mening dat de regering andere en bestaande procedures kan inzetten om in een onvoorziene situatie tot snelle besluitvorming te komen. Dat zal dan altijd besluitvorming zijn die voldoet aan democratische controle en rechtsstatelijkheid van te nemen besluiten. De indieners zijn van mening dat de proportionaliteit van het voorstel niet aangetoond kan worden en derhalve schrapt dit amendement het gehele artikel.

Leijten Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PVV, FvD, PvdD, DENK, SP

Tegen

CDA, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, GL