Motie Ouwehand eigen verant­woor­de­lijkheid regering dieren­wel­zijns­beleid


24 januari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de inzet op zelfregulering en convenanten in de veehouderij aantoonbaar heeft gefaald om de doelen voor dierenwelzijn ook maar binnen bereik te brengen, getuige bijvoorbeeld het Plan van aanpak biggensterfte en de Verklaring van Noordwijk, gericht op het stoppen met castreren van biggen,

verzoekt de regering te stoppen met sectorplannen en zelf haar verantwoordelijkheid te nemen voor het dierenwelzijnsbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand

Futselaar


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL