Motie Van Raan Verza­melwet brexit voor­be­rei­dingen stop import levende dieren


24 januari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de sector er niet in geslaagd is voldoende keurpunten voor de import van levende dieren vanuit het Verenigd Koninkrijk in te stellen;

constaterende dat bovendien de NVWA al capaciteitsproblemen heeft;

verzoekt de regering vanuit het voorzorgsbeginsel de voorbereidingen te treffen, zodat uiterlijk 29 maart de import van levende dieren vanuit het Verenigd Koninkrijk kan worden gestaakt,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS