Alle kleine beestjes helpen


Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 2019

De Partij voor de Dieren doet in alle provincies, en in zeven waterschappen mee. Op deze pagina vindt u alle informatie over deze verkiezingen!

Kies 20 maart Partij voor de Dieren. Voor de dieren, natuur en milieu. Kies voor een toekomst voor komende generaties.
Kies Plan B. Omdat er geen Planeet B is.

Provincie Drenthe


Provinciale Statenverkiezingen 2019

Thea Potharst

Lijsttrekker provincie Drenthe

 • Alles op alles zetten tegen klimaatverandering. Voorrang voor energiebesparing en kleinschalige energieopwekking.
 • Omschakelen naar een streekgebonden, biologische en plantaardige productie van voedsel.
 • De vogels en insecten in Drenthe weer een kans geven. De provincie bevordert biodiversiteit, gifvrije landbouw en duurzame bollenteelt.
Lees verder

Provincie Flevoland


Provinciale Statenverkiezingen 2019

Leonie Vestering

Lijsttrekker provincie Flevoland

 • Geen uitbreiding Lelystad Airport.
 • De provincie verbiedt uitbreiding en nieuwbouw van megastallen.
 • De jacht in de Oostvaardersplassen stopt onmiddellijk en beschuttingsbossen worden opengesteld voor de grote grazers.
Lees verder

Provincie Friesland


Provinciale Statenverkiezingen 2019

Rinie van der Zanden

Lijsttrekker provincie Friesland

 • Einde aan de jacht op katten
 • Goed en betaalbaar Openbaar Vervoer
 • Biologische en natuurinclusieve landbouw
Lees verder

Provincie Gelderland


Provinciale Statenverkiezingen 2019

Luuk van der Veer

Lijsttrekker provincie Gelderland

 • Einde aan megastallen
 • Geen jacht op wilde dieren
 • Uitstoot fijnstof en schadelijke gassen sterk verminderen
Lees verder

Provincie Groningen


Provinciale Statenverkiezingen 2019

Ankie Voerman

Lijsttrekker provincie Groningen

 • De provincie voert een ambitieus klimaatbeleid en is klimaatneutraal in 2030. Geen bijstook van biomassa. De RWE kolencentrale wordt gesloten.
 • Beëindiging van de gas- en zoutwinning. De overheid zorgt voor één schadeloket voor ruimhartige en snelle vergoeding van mijnbouwschade.
 • Natuur krijgt de ruimte. Niet kappen, maar planten. Betere bescherming van de Waddenzee.
Lees verder

Provincie Limburg


Provinciale Statenverkiezingen 2019

Pascale Plusquin

Lijsttrekker provincie Limburg

 • Krimp van de veehouderij
 • Einde aan de hobbyjacht
 • Geen investeringen in Maastricht Aachen Airport
Lees verder

Provincie Noord-Brabant


Provinciale Statenverkiezingen 2019

Marco van der Wel

Lijsttrekker provincie Noord-Brabant

 • Omschakelen naar lokale, biologische landbouw
 • Meer natuur en een einde aan de jacht
 • Beter OV, ruimte voor de fiets, en geen nieuwe wegen
Lees verder

Provincie Noord-Holland


Provinciale Statenverkiezingen 2019

Fabian Zoon

Lijsttrekker provincie Noord-Holland

 • Er moet een einde komen aan de vee-industrie. De provincie stimuleert een snelle omschakeling naar diervriendelijke, kleinschalige en duurzame landbouw en plantaardige voeding.
 • Schiphol veroorzaakt te veel geluidsoverlast en milieuschade en moet krimpen.
 • De provincie staat het afschieten van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen niet toe. Noord-Holland verbindt natuurgebieden met elkaar om dieren de ruimte te geven.
Lees verder

Provincie Overijssel


Provinciale Statenverkiezingen 2019

Luuk Folkerts

Lijsttrekker provincie Overijssel

 • Ruimte voor dieren: stop de jacht!
 • Duurzame landbouw, geen megastallen
 • Provinciaal klimaatbeleid voor terugdringen uitstoot broeikasgassen
Lees verder

Provincie Utrecht


Provinciale Statenverkiezingen 2019

Hiltje Keller

Lijsttrekker provincie Utrecht

 • Utrecht is in 2030 klimaatneutraal. Er komt een ambitieus klimaatplan met afrekenbare tussendoelen.
 • Stop de genadeloze bomenkap in Utrecht, stop de struikrovers. De Westelijke Ontsluiting Amersfoort wordt niet gerealiseerd.
 • Stop de hobbyjacht, dieren moeten de ruimte krijgen. Ook het afschot van katten wordt gestopt.
Lees verder

Provincie Zeeland


Provinciale Statenverkiezingen 2019

Trees Janssens

Lijsttrekker provincie Zeeland

 • Zeeland heeft volop ruimte voor duurzame energie uit wind, water en zon. De provincie staat geen kerncentrales en ondergrondse opslag van radioactief afval meer toe.
 • Het volbouwen van de kust moet stoppen. De Zeeuwse kustlijn met al haar eilanden is uniek en onderscheidend. Er moet ruimte blijven voor natuur.
 • De hobby jacht wordt verboden. Preventie in plaats van afschot wordt de norm. In het wild levende dieren worden zoveel mogelijk met rust gelaten.
Lees verder

Provincie Zuid-Holland


Provinciale Statenverkiezingen 2019

Carla van Viegen

Lijsttrekker provincie Zuid-Holland

 • Diervriendelijke, regionale, biologische landbouw met meer biodiversiteit en minder gif.
 • Verbod op megastallen en inkrimping intensieve melkveehouderij.
 • Meer OV, minder CO₂! Verbetering én uitbreiding van openbaar vervoer en fietspaden, minder vliegverkeer en krimp van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport.
Lees verder
Alle provincies

Agenda

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

 • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
 • Steun een betere wereld
 • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

 • Zet je in om de partij groter te maken
 • Geef het gedachtegoed meer bekendheid