Mili­eu­ef­fecten meenemen in belasting- en inves­te­rings­ver­dragen


De vele bilaterale belasting- en investeringsverdragen die Nederland heeft gesloten moeten doorgelicht worden op hun effecten voor milieu en het ontstaan van belastingconcurrentie tussen landen om bedrijven aan te trekken ten laste van de burger.

Het standpunt Milieueffecten meenemen in belasting- en investeringsverdragen is onderdeel van: Buitenlands beleid en defensie Economie en bedrijfsleven

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Geen Neder­lands belas­tinggeld naar bio-industrie in buitenland

PvdD-Kamerlid Lammert van Raan heeft bij de Algemene Financiële Beschouwingen een voorstel ingediend waarin de regering wordt opgeroepen niet langer te accepteren dat Nederlands belastinggeld gebruikt wordt om de bio-industrie in het buitenland te financieren. Internationale ontwikkelingsbanken hebben onder het mom van ‘ontwikkelingshulp’ vele honderden miljoenen in de bio-industrie in het buitenl...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws