Controle op hand­having CITES-verdrag


CITES (Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) is een internationale overeenkomst tussen overheden.
Het CITES-verdrag bestaat uit afspraken die 164 landen met elkaar hebben gemaakt over de bescherming van dier- en plantensoorten. Hierin is onder andere opgenomen welke dieren met uitsterven worden bedreigd, bescherming verdienen en daarom niet mogen worden verhandeld.
De regels in het verdrag zijn helder maar de handhaving hiervan laat zeer te wensen over. Zo worden jaarlijks miljoenen dieren illegaal over de wereld getransporteerd. De handel in bedreigde diersoorten is na drugshandel de meest lucratieve vorm van misdaad. Er wordt nauwelijks controle op uitgeoefend.
De Nederlandse overheid laat het wat dit betreft opvallend afweten; Nederland is zelfs het kloppend hart van de illegale dierenhandel. De enige effectieve manier om bedreigde diersoorten ook daadwerkelijk te beschermen is gerichte en krachtige handhaving en sanctionering.

CITES en jacht
Binnen CITES zijn helaas vrijstellingen opgenomen voor de jacht op bedreigde diersoorten. Hierdoor wordt het jagers uit binnen- èn buitenland mogelijk gemaakt om bedreigde diersoorten als olifanten, tijgers en leeuwen te schieten.
Deze zogenaamde trofeejachten worden mogelijk gemaakt als bepaalde diersoorten om welke reden dan ook ‘beheerd’ moeten worden. Deze vrijstellingen zijn echter slecht controleerbaar en dienen om deze reden dan ook afgeschaft te worden.

Het standpunt Controle op handhaving CITES-verdrag is onderdeel van: Bescherming van natuur, behoud van biodiversiteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer