Finan­ciële steun EU-lidstaten


Lidstaten die dreigen te bezwijken onder hun schuldenlast moeten hulp krijgen bij de wederopbouw van hun economie op een manier die te dragen is door de eigen bevolking en niet destructief is voor dieren, natuur of milieu. Verantwoorde schuldsanering vormt daarbij het uitgangspunt. De Europese Unie moet stoppen met het noodfonds ESM. Dit fonds laat een lidstaat als Nederland garant staan voor tientallen miljarden euro’s, zonder de lidstaat zeggenschap te geven over de besteding van deze gelden. Zolang er gemeenschappelijke noodfondsen bestaan, moet het toezicht daarop democratisch georganiseerd worden. Rekenkamers op nationaal en Europees niveau hebben hierbij een belangrijke rol.

Het standpunt Financiële steun EU-lidstaten is onderdeel van: Europa

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Groen, progressief en eurokri­tisch

Partij voor de Dieren presenteert “Plan B Europa”

Democratie, het welzijn van mensen en dieren en het bestrijden van klimaatverandering moeten voorop staan in Europa. Niet het winstbejag van multinationals en de Brusselse droom om een 'Verenigde Staten van Europa' te creëren waarin lidstaten geen monetaire autonomie hebben en steeds meer soevereiniteit op tal van terreinen moeten overdragen aan Brussel. In haar Plan B voor Europa presenteert de P...

Bijdragen Nieuws