Einde aan militaire missie IS


Misdaden tegen de menselijkheid raken ons allemaal. De terreurdaden van IS moeten met kracht bestreden worden. Maar het mag niet zo zijn dat je met handelen de situatie verergert. Ook de Partij voor de Dieren zou heel graag willen dat Nederlandse bemoeienis het lijden daar op kan lossen. Maar ze ziet geen heil in de door het kabinet gekozen weg van geweld tegen geweld. De PvdD gelooft niet dat het sturen van F16's de gruweldaden kan stoppen. Het Rode Kruis wijst er zelfs op dat de luchtaanvallen de humanitaire situatie in Irak en Syrië alleen maar hebben verergerd. Daarom steunt de Partij voor de Dieren deze missie niet.

De strijd tegen IS neemt dezelfde proporties aan als die tegen het Iraakse regime 13 jaar geleden. Toen zei George W Bush Jr "Either you are with us, or you are with the terrorists." Sindsdien is de voedingsbodem voor het terrorisme alleen maar versterkt en zijn er grote aantallen burgerslachtoffers gevallen, onschuldige mensen ontheemd en op de vlucht geslagen. Juist dat dreef steeds meer mensen in de armen van de terroristen. De Partij voorde Dieren maakt zich ook grote zorgen over de keuze van bondgenoten. Eén van de bondgenoten in de strijd tegen IS is Saoedi-Arabië: een land waar alleen al in augustus 22 onthoofdingen plaatsvonden.
Nederland moet humanitaire hulp verlenen waar dat maar nodig is, religieuze radicalisering in ons land tegengaan en de financiering van IS vanuit buurlanden aanpakken. De Iraakse regering moet verder onder druk gezet worden om de achtergestelde groepen die nu in de armen dreigen te worden gedreven van IS meer zeggenschap te geven. Een dergelijke politieke en sociaaleconomische aanpak ontbreekt nu.

Militaire analisten zijn ervan overtuigd dat een oorlog tegen terroristen niet te winnen is met bommenwerpers. Na mislukte luchtaanvallen is de kans levensgroot dat er grondtroepen gestuurd moeten worden en dat het nog verder escaleert. De ideologie van IS laat zich niet weg bombarderen. Er is zelfs een reëel risico dat militaire inmenging van buiten zal worden misbruikt voor het aanwakkeren van die ideologie. De Partij voor de Dieren tekent niet voor zo’n escalatie. Daarom zijn wij tegen deelname van Nederland aan de bombardementen op Irak.
Het feit dat de PvdD de langjarige militaire missie onder Amerikaanse vlag in de strijd tegen het terrorisme afwijst, laat onverlet dat situaties waarin genocide dreigt op elk moment ingrijpen kunnen rechtvaardigen. Nederland zou daarin zeker ook een eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Bijvoorbeeld door steun te geven aan vluchtelingen, voedsel te verschaffen en door een corridor mede mogelijk te maken om belegerde burgers een aftocht te bieden. Juist die eigen verantwoordelijkheid verschilt van deelname aan de reguliere IS missie, die eigen afwegingen zeer beperkt door de centrale commandostructuur.

Het standpunt Einde aan militaire missie IS is onderdeel van: Buitenlands beleid en defensie