Natuur verbinden


Natuur en biodiversiteit staan zwaar onder druk, ook in Nederland. De afgelopen honderd jaar zijn de populaties van de inheemse wilde soorten een derde kleiner geworden. Dat wordt mede veroorzaakt doordat de natuur in Nederland bestaat uit grotere en kleinere geïsoleerde gebieden. Het op elkaar laten aansluiten van natuurgebieden (Ecologische Hoofdstructuur, EHS) maakt de natuur sterker, bevordert biodiversiteit en vergroot de kansen op het voortbestaan van soorten. Ook biedt het ruimte voor de spontane terugkeer van dieren die hier van oorsprong voorkwamen. De Partij voor de Dieren wil dan ook dat de EHS in zijn geheel en zonder vertraging wordt aangelegd. Robuuste verbindingszones, zoals het Oostvaarderswold, moeten prioriteit krijgen.

Het standpunt Natuur verbinden is onderdeel van: Bescherming van natuur, behoud van biodiversiteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Motie Wassenberg: acti­vi­teiten die het Wadden­eco­systeem schaden vanaf nu verleden tijd

De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende dat de natuur in het Waddengebied ernstig is aangetast door onder meer gaswinning, zoutwinning, visserij en bulkscheepvaart;constaterende dat de uitdagingen voor het Waddengebied in de toekomst alleen maar groter worden, onder meer door de klimaatcrisis;overwegende dat bescherming van het unieke Waddengebied prioriteit nummer één moet zijn;verzoekt d...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws