Duurzaam onderwijs op basis- en middelbare school


Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen garanderen moeten leraren goed worden opgeleid en moeten zij een salaris krijgen dat past bij het belangrijke werk dat zij doen. Want de basis voor een duurzame en gezonde samenleving wordt al op school gelegd. De onderwerpen duurzaamheid, voedsel, natuur- en milieueducatie en dierenwelzijn zijn de pijlers voortgezet onderwijs. In de opleiding van de omslag naar een duurzame samenleving die nog deze generatie moet plaatsvinden. Deze kennisgebieden moeten een vast onderdeel worden van het lespakket op basisschool en in het van leraren wordt hier adequaat aandacht aan besteed. Kinderen leren als verantwoordelijke burgers om te gaan met de aarde, al haar bewoners en haar schaarse grondstoffen. Concreet betekent het ook dat kinderen de kans krijgen zelf voedsel te telen, zoals in een schooltuin. Ze leren waar hun eten vandaan komt en wat gezonde voeding is. Bij een gezond leven horen verder ook schoolzwemmen en sportlessen.

Basisscholen en middelbare scholen moeten lessen aanbieden in mediawijsheid waarin scholieren leren om te gaan met internet en andere media. Ook filosofie moet opgenomen worden in het standaard curriculum, en er moet meer tijd komen voor kunst en drama.

Het standpunt Duurzaam onderwijs op basis- en middelbare school is onderdeel van: Onderwijs

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws