Open­baarheid dier­proeven


Informatie over individuele dierproeven is nog steeds geheim. De geheimzinnigheid vermindert een open debat. De Partij voor de Dieren wil dat er openbaarheid komt over dierproeven: onderzoekers moeten precies aangeven wat ze willen onderzoeken en wat ze met de dieren van plan zijn. Daarnaast moet er een voor iedereen toegankelijke databank waarin alle resultaten van dierproeven worden gepubliceerd.

Er moeten wettelijke mogelijkheden voor burgers en maatschappelijke organisaties komen om bezwaar te kunnen maken tegen geplande dierproeven. Het wordt, als het aan de Partij voor de Dieren ligt, ook mogelijk dat de rechter zich uitspreekt over de naleving van de Wet op de dierproeven.

Het standpunt Openbaarheid dierproeven is onderdeel van: Opkomen voor dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Wassenberg: 'Verschuif deel over­heidsgeld voor proef­dier­on­derzoek naar onderzoek zónder proef­dieren'

Minister Schouten neemt voorstel Partij voor de Dieren in onderzoek

Op aandringen van de Partij voor de Dieren gaat minister Schouten (LNV) onderzoeken of ze een deel van het overheidsgeld voor proefdieronderzoek kan overhevelen naar onderzoek zónder proefdieren. Zelfs bij een klein percentage gaat het al om een belangrijke stimulans van enkele miljoenen per jaar voor proefdiervrije innovaties. Schouten deed de toezegging tijdens de begrotingsbehandeling van het m...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws