Strengere normen lucht­kwa­liteit


Regels van World Health Orga­ni­sation hanteren

Luchtverontreiniging leidt elk jaar tot 12.000 vroegtijdige sterfgevallen.

Dat zijn 33 doden per dag. Nederland hanteert de Europese normen voor luchtkwaliteit, maar die zijn aanzienlijk lager dan de normen gesteld door de World Health Organisation (WHO). De Partij voor de Dieren wil dat deze strengere normen van de WHO gebruikt gaan worden. Dat is in het belang van alle Nederlanders.

De intensieve veehouderij is een van de hoofdbronnen van luchtvervuiling. Jarenlange investeringen in technische maatregelen hebben die vervuiling onvoldoende kunnen terugbrengen. De Partij voor de Dieren is tegen symptoombestrijding als luchtwassers, die stallen potdicht maken, dieren opgesloten houden en de risico’s op stalbranden vergroten. Het probleem moet bij de bron worden aangepakt; alleen een inkrimping van de veestapel leidt tot werkelijk minder uitstoot van schadelijke stoffen.

Het standpunt Strengere normen luchtkwaliteit is onderdeel van: Klimaat- en milieubeleid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Partij voor de Dieren brengt grenzen aan lucht­vaart stap dich­terbij

Het luchtvaartdebat is definitief gekanteld. De Partij voor de Dieren pleit al jaren voor het respecteren van strikte grenzen op het gebied van klimaat, leefomgeving en veiligheid en dus voor een krimp van de luchtvaart. Luchtvaartminister Van Nieuwenhuizen (VVD) heeft daar helemaal geen zin in, maar de Tweede Kamer steunde vandaag de motie van PvdD-Kamerlid Lammert van Raan en Suzanne Kröger (Gro...

Bijdragen Moties Vragen
Bijdragen Moties Vragen