Belang patiënt voorop in thuiszorg


De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over het in de uitverkoop zetten van de thuiszorg. Thuiszorginstellingen moeten het belang van de patiënt/cliënt centraal stellen. Winstmaximalisatie verhoudt zich slecht met het streven naar de beste zorg voor de beste prijs. We vinden dan ook dat het leveren van zorg een kerntaak van de overheid moet zijn en niet van de markt. Thuiszorgvoorzieningen dienen dan ook van zodanige aard te zijn dat ook mensen die niet kunnen terugvallen op mantelzorg zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook moet ouderenzorg kleinschalig en regionaal aangeboden worden. De inzet van domotica en e-health thuis moet door de overheid gestimuleerd worden. Voor domotica, zoals het internet der dingen, moeten strenge veiligheidseisen gelden. Onveilige situaties zoals DDoS-aanvallen vanuit domotica moeten zo worden voorkomen.

Het standpunt Belang patiënt voorop in thuiszorg is onderdeel van: Zorgverlening

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer