Vragen Van Raan over het bezoek van de topman van Air France-KLM


Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Financiën, Infrastructuur & Waterstaat en Economische Zaken & Klimaat over het bezoek van de topman van Air France-KLM.

1) Kent u het bericht ‘Ben Smith in gesprek met Nederlandse ministers’?[1]

2) Klopt het dat Ben Smith (topman van Air France-KLM) op donderdag 17 januari bij u op bezoek kwam?

3) Welke onderwerpen stonden er allemaal op de agenda van dit gesprek?

4) Welke agendapunten had de heer Smith meegenomen naar dit gesprek?

5) Welke agendapunten had u meegenomen naar dit gesprek?

6) Besprak u met de heer Smith ook het afnemende draagvlak voor vliegverkeer in Nederland? Zo ja, kunt u zijn reactie daarop met ons delen?

7) Besprak u met de heer Smith, vertegenwoordiger van een zeer vervuilend bedrijf, ook de Nederlandse klimaatdoelstellingen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u zijn reactie daarop met ons delen?

8) Besprak u met de heer Smith ook de mogelijkheid dat hij zijn bedrijf zal moeten voorbereiden op een krimp van de luchtvaart, een realistisch scenario om klimaat, veiligheid en leefomgeving te ontlasten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u zijn reactie daarop met ons delen?

[1] https://www.luchtvaartnieuws.n...

Antwoorddatum: 14 feb. 2019

Antwoord van minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat), mede namens de ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat (ontvangen 14 februari 2019)

Vraag 1

Kent u het bericht ‘Ben Smith in gesprek met Nederlandse ministers’?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Klopt het dat Ben Smith (topman van Air France-KLM) op donderdag 17 januari 2019 bij u op bezoek kwam?

Antwoord 2

Ja. We hebben op 17 januari gesproken met de heer Ben Smith, CEO van Air France- KLM en mevrouw Anne-Marie Couderc, voorzitter van de board van Air France- KLM.

Vraag 3

Welke onderwerpen stonden er allemaal op de agenda van dit gesprek?

Vraag 4

Welke agendapunten had de heer Smith meegenomen naar dit gesprek?

Vraag 5

Welke agendapunten had u meegenomen naar dit gesprek?

Vraag 6

Besprak u met de heer Smith ook het afnemende draagvlak voor vliegverkeer in Nederland? Zo ja, kunt u zijn reactie daarop met ons delen?

Antwoord 3,4,5 en 6

We hebben gesproken over de ontwikkelingen bij Air France-KLM, het belang van het netwerk van KLM op Schiphol voor onze bereikbaarheid en economie en de afspraken die met de onderneming zijn gemaakt om de publieke belangen te borgen die met KLM zijn gemoeid.

Vraag 7

Besprak u met de heer Smith, vertegenwoordiger van een zeer vervuilend bedrijf, ook de Nederlandse klimaatdoelstellingen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u zijn reactie daarop met ons delen?

Vraag 8

Besprak u met de heer Smith ook de mogelijkheid dat hij zijn bedrijf zal moeten voorbereiden op een krimp van de luchtvaart, een realistisch scenario om klimaat, veiligheid en leefomgeving te ontlasten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u zijn reactie daarop weergeven?

Antwoord 7 en 8

Deze onderwerpen zijn in dit gesprek op Air France-KLM groepsniveau niet aan de orde geweest. Onderwerpen als verduurzaming van de luchtvaart en veiligheid worden regelmatig besproken met de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen KLM en Transavia die onderdeel zijn van de Air France-KLM groep.


1 https://www.luchtvaartnieuws.n...

2 Van der Lelij & Bot (2018): Luchtvaart in Nederland; Draagvlakonderzoek onder het Nederlands publiek. Motivaction en Ministerie van I&W