Motie Teunissen over een verbod op het uitstrooien van rubber­korrels op kunst­gras­velden


26 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er al verschillende bronnen van microplastics bekend zijn, zoals rubberkorrels op kunstgrasvelden;

constaterende dat een bronaanpak het meest effectief is om microplastics in water tegen te gaan;

verzoekt de regering het uitstrooien van rubberkorrels op kunstgrasvelden te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer