Oost­vaar­ders­plassen


Dieren bescherm je niet door ze af te schieten

De jacht is geopend op 1830 gezonde edelherten in de Oostvaardersplassen. De PvdD is fel tegen het doden van de edelherten. “Gezonde dieren afschieten heeft niets met dierenbescherming te maken. Dieren hebben bescherming, beschutting en ruimte nodig, in plaats van de kogel,” aldus PvdD Flevoland.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie: Je geld of je leven?

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Marianne Thieme

Partijleider en voorzitter van de Tweede Kamerfractie

Marianne Thieme is medeoprichter, partijleider en voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren. Op 22 november 2006 werd zij in het parlement gekozen voor de eerste politieke partij ter wereld die de belangen van niet-soortgenoten als vertrekpunt voor haar politiek beleid kiest en inmiddels geeft ze leiding aan een vijfkoppige fractie. Vanuit de keuze voor expressieve politie...

Lees verder

Actueel

Oost­vaar­ders­plassen: dieren bescherm je niet door ze af te schieten

Vandaag is de jacht geopend op 1830 gezonde edelherten in de Oostvaardersplassen. De Partij voor de Dieren is fel tegen het doden van de edelherten. “Gezonde dieren afschieten heeft niets met dierenbescherming te maken” aldus Leonie Vestering, Statenlid in de provincie Flevoland namens de Partij voor de Dieren. “Dieren hebben bescherming, beschutting en ruimte nodig, in plaats van de kogel.” Comp...

Provin­ciale kandi­da­ten­lijsten en verkie­zings­pro­gramma's vast­ge­steld op congres

Partij voor de Dieren doet in alle provincies mee aan Statenverkiezingen

Het zevenentwintigste congres van de Partij voor de Dieren vond gisteren plaats in Bussum. Op het congres, dat werd bezocht door bijna 700 partijleden, werden de verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 2019 vastgesteld. De PvdD doet komend jaar voor het eerst in alle provincies mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Op basis van rece...

Minister moet handels­beleid toetsen aan land­bouw­visie

'Wie naar kringlooplandbouw wil, moet stoppen met het wereldwijde gesleep met voedsel'

De regering moet gaan toetsen of het handelsbeleid van minister Kaag niet indruist tegen het landbouwvisie van minister Schouten. Een meerderheid van Tweede Kamer steunde deze oproep van Esther Ouwehand aan het kabinet. “Wie naar kringlooplandbouw wil, zal ook zijn handelsbeleid moeten veranderen en stoppen met het gesleep met voedsel over de hele wereld”, aldus Ouwehand. Dat wereldwijde gesleep ...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid