Motie Ouwehand over de uitwerking van de visie op de kring­loop­landbouw


14 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het tweede paarse kabinet in 2000 stelde dat de landbouw in tien jaar tijd, dus in 2010:
• ten volle rekening zou houden met de veiligheid en gezondheid van mens, dier en ecosysteem;
• volledig zou voldoen aan de geldende milieuwetgeving;
• een biologische aandeel zou hebben dat 10% van het landbouwareaal beslaat;

constaterende dat daarnaast als doel werd gesteld dat in 2010 de veehouderij kleiner zou zijn, met in totaal minder dieren, minder milieu-belasting en beter dierenwelzijn;

constaterende dat deze doelen acht jaar na de gestelde deadline, nog verre van behaald zijn;

verzoekt de regering, in de uitwerking van de visie op de kringloop-landbouw duidelijk te maken hoe deze doelen alsnog zo snel mogelijk worden gehaald, en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen