Terro­risme voorkomen


Bij het vroegtijdig herkennen van radicalisering en opsporen van terrorisme blijkt informatie van de wijkagent vaak cruciaal. Nederland moet investeren in meer wijkagenten op straat, die de ogen en oren van de buurt kunnen vormen.

Aanpak van illegale handel in dieren en dierlijke producten (o.a. ivoor) moet onderdeel worden van een plan van aanpak tegen internationaal terrorisme, aangezien dit belangrijke inkomstenbronnen vormen voor terroristische groeperingen.

IS financiert terrorisme door onder meer te handelen in olie. Olie uit verschillende velden heeft een eigen unieke samenstelling, die als een ‘vingerafdruk’ kan worden beschouwd. Nederland moet samen met andere landen onderzoeken of deze ‘vingerafdruk’ kan worden gebruikt om IS-olie op te sporen en handel in die olie tegen te gaan.

Het standpunt Terrorisme voorkomen is onderdeel van: Veiligheid en recht