Vragen Akerboom/Teunissen over de mogelijke komst van een scha­lieg­asfa­briek in Rotterdam


Schriftelijke vragen van het lid Akerboom en het lid Teunissen (PvdD) aan de minister van EZK en de staatssecretaris van I&W over de mogelijke komst van een schaliegasfabriek in Rotterdam.

1. Kent u het bericht “Chemieconcern Ineos overweegt miljardeninvestering en fabriek in Rotterdam”?

2. Is het waar dat het Britse concern mogelijk een grote schaliegasfabriek in Rotterdam wil bouwen?

3. Erkent u dat voor de winning van schaliegas zeer veel giftige chemicaliën nodig zijn, en grote risico’s heeft voor natuur, het milieu en omwonenden? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt u de mening dat het tegenstrijdig is dat Nederland een verbod op het winnen van schaliegas heeft ingesteld, maar dit vervolgens wel mogelijk gaat importeren? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt u de mening dat het importeren van schaliegas haaks staat op de internationale klimaatafspraken en de noodzaak om het gebruik van fossiele energiebronnen af te bouwen? Zo nee, waarom niet?

6. Kunt u aangeven hoeveel schaliegas jaarlijks in de fabriek verwerkt zal worden en welke CO2 – uitstoot hiermee gepaard gaat (inclusief het transport van het schaliegas)? Zo nee, waarom niet?

7. Is het waar dat het Britse concern het schaliegas wil gebruiken voor plasticproductie?

8. Deelt u de mening dat de plasticsoep een groot probleem is en we juist minder in plaats van meer plastic moeten gaan produceren? Zo nee, waarom niet?

9. Deelt u de mening dat maximaal 500 banen die de fabriek oplevert niet opwegen tegen de milieu-impact die de fabriek heeft? Zo nee, waarom niet?

10. Deelt u de mening dat een schaliegasfabriek gericht op plastic productie niet past in een land dat de ambitie heeft om circulair, aardgasvrij en CO2-neutraal te worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel?

11. Kunt u aangeven of er op dit moment gesprekken lopen tussen Nederlandse overheden met chemieconcern Ineos en of er al beslissingen zijn genomen? Zo ja, wat is de uitkomst daarvan? Zo nee, waarom niet?

12. Bent u bereid zich tegen de komst van de schaliegasfabriek uit te spreken? Zo nee, waarom niet?


[1] https://www.rijnmond.nl/nieuws...