Vragen Kröger (GL)/Van Raan (PvdD)/Laçin (SP) over de uitspraak van de Raad van State inzake de PAS


1 Kent u het artikel 'Een nieuw vliegveld is waanzin'? 1)

2 Wat bedoelde u met uw interview voor het NOS-journaal, waarin u zegt op zoek te zijn naar ‘een list’?2

3 Wat voor een type beleidsmaatregelen zou u als een list typeren, of doelt u op een juridische verkenning om de uitspraak van de Raad van State te omzeilen?

4 Hoe verhoudt zich dit tot de relatie tussen de uitvoerende en de rechtsprekende macht? Betekent dit dat u niet van plan bent te handelen naar de letter en geest van de uitspraak van ons hoogste rechtscollege?

5 Welke gevolgen denkt u dat deze uitspraak over het verzinnen van ‘een list’ heeft voor het beschadigde vertrouwen van omwonenden in u en in de overheid?

6 Bent u bereid de formulering ‘een list’ terug te nemen?

1) NOS, 12 juni 2019 (https://nos.nl/nieuwsuur/artik...).