Vragen over honger­lonen en schen­dingen van arbeids­rechten in H&M’s produc­tie­keten


Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Diks (GroenLinks), Van den Hul (PvdA), Bouali (D66), Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Stoffer (SGP) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over hongerlonen en schendingen van arbeidsrechten in H&M’s productieketen.


1: Kent u het bericht van de Schone Kleren Campagne over “Hongerlonen en schendingen van arbeidsrechten in H&M’s productieketen”?[1]

2: Wat vindt u van het bericht? Vindt u het net als ik ernstig dat in Bulgarije werknemers minder dan 10% krijgen van een leefbaar loon? Bent u bereid om H&M Nederland op de uitkomsten van dit onderzoek aan spreken?

3: Bent u er van op de hoogte dat H&M sinds 2013 bezig is met leefbare lonen voor arbeiders en de doelstellingen beoogde te bereiken in 2018?[2] Erkent u dat met de tegenvallende resultaten van H&M de doelen van het IMVO-convenant textiel verder uit zicht raken? Bent u voornemens om deze resultaten te bespreken met de ondertekenaars van het IMVO-convenant textiel? Bent u bereid de resultaten van het gesprek met de Kamer te delen?

4: Vindt u het net als ik ernstig dat veel arbeiders zich niet durven aan te sluiten bij een onafhankelijke vakbond? Ziet u het belang van de vrijheid van vereniging en vergadering, bijvoorbeeld via de vakbonden, voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het onderhandelen over lonen?

5: Bent u voornemens om met de ondertekenaars van het IMVO-convenant textiel in gesprek te gaan over de vrijheid van vereniging en vergadering en het belang van vakbonden? Bent u bereid de Kamer hierover te informeren?

6: Hoe ver bent u met het maken van een roadmap voor een internationale uitbreiding van de convenanten?

[1] https://schonekleren.nl/nieuws/2018/09/hongerlonen-en-schendingen-van-arbeidsrechten-in-h-m2019s-productieketen
[2] https://turnaroundhm.org/static/background-hm-roadmap-0f39b2ebc3330eead84a71f1b5b8a8d4.pdf