Vragen Van Kooten-Arissen over de beelden van een paard met een brandend dekje in de Efteling


Schriftelijke vragen van het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over de beelden van een paard met een brandend dekje in de Efteling.

1. Kent u de beelden van een show in de Efteling, waarbij een paard met een brandend dekje door een arena gereden wordt? [1]

2. Wist u dat de paarden bij de Efteling gebruikt worden om, tegen hun instinct in, te galopperen met een brandend dekje?

3. Erkent u dat een paard een vluchtdier is en zeer gevoelig is voor zaken die het dier als een potentiële bedreiging ziet?

4. Erkent u dat het brandende vuur daarom, ondanks eventuele training, angst en stress kan opleveren voor het paard?

5. Deelt u de mening dat de Efteling hiermee een onnodig risico neemt met het welzijn van het paard? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid in gesprek te gaan met de Efteling en hen hierop aan te spreken? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

7. Wanneer is het welzijn van de paarden in de Efteling voor het laatst gecontroleerd door de NVWA? Met welke frequentie worden deze controles uitgevoerd?

8. Wordt daarbij door een onafhankelijke dierenarts gecontroleerd of de paarden brandwonden oplopen ondanks het beschermende dekje? Zo ja, wat werd er geconstateerd? Zo nee, waarom niet?

9. Controleert de NVWA ook of het paard stress of angst signalen laat zien tijdens de show? Zo ja, wat werd er geconstateerd? Zo nee, kunt u dat toelichten?

10. Beoordeelt u de gang van zaken in de Efteling in strijd met de Wet dieren artikel 1.3.3 en 2.1? Zo nee, waarom niet?

11. Erkent u dat een paard rond laten galopperen met een brandend dekje volledig tegen het instinct van het paard in gaat en dat er onnodige risico’s worden genomen door de kans op verwonding? Deelt u de mening dat dit bovendien allemaal plaats vindt slechts ter vermaak van mensen?

12. Deelt u de mening dat het niet meer van deze tijd is om paarden te gebruiken voor entertainment?

[1]