Vragen Van Kooten-Arissen over het houden van dolfijnen in gevan­gen­schap


Vragen van het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over het houden van dolfijnen in gevangenschap.

1. Kent u het bericht ‘Geen dolfijnen meer in ons land? Minister wil het houden van dolfijnen in gevangenschap niet langer toelaten’ over de Belgische minister van Dierenwelzijn die het houden van dolfijnen in gevangenschap op termijn wil verbieden? [1]

2. Wat vindt u van de beslissing van uw collega in België?

3. Wat vindt u van zijn uitspraak dat “het houden in gevangenschap van dolfijnen geen enkel nut heeft, we laten ze kunstjes doen in ruil voor een paar dode vissen”?

4. Vindt u het nog te verdedigen om dolfijnen te houden in gevangenschap? Zo nee, hoe kan het dat u en uw Belgische collega tot tegengestelde conclusies komen over de aanvaardbaarheid van het houden van dolfijnen in gevangenschap?

5. Wist u dat dolfijnen in het wild tussen de 60 en 160 kilometer per dag afleggen, snelheden bereiken van bijna 50 kilometer per uur en honderden meters diep duiken? [2] Zo ja, hoe rechtvaardigt u het houden van dolfijnen in kleine bassins waar ze na een paar meter duiken hun neus stoten?

6. Wist u dat wetenschappers hebben ontdekt dat dolfijnen in het wild een complex sociaal netwerk onderhouden waarbij zij graag optrekken met sommige dieren, en andere individuen liever vermijden? [3] Zo ja, hoe rechtvaardigt u het gevangen houden van dolfijnen in groepen in kleine bassins?

7. Wist u dat wetenschappers hebben ontdekt dat dolfijnen in het wild bijzonder en sociaal complex paringsgedrag vertonen, zoals het brengen van ‘cadeaus’ aan vrouwelijke dolfijnen? [4] Zo ja, hoe rechtvaardigt u het gevangen houden van mannelijke dolfijnen in een showbassin zonder vrouwelijke soortgenoten?

8. Worden nieuwe wetenschappelijke inzichten mee gewogen in de vergunningsverlening voor het gevangen houden van dolfijnen? Zo ja, hoe kunt u gezien de huidige wetenschappelijke inzichten over de intelligentie en behoeften van dolfijnen, nog rechtvaardigen dat het Dolfinarium een dierentuinvergunning heeft?

9. Bent u op de hoogte dat het Dolfinarium in Harderwijk uit de Vereniging voor Dierentuinen gestapt is, omdat ze naar eigen zeggen vanwege miljoenenverliezen van de afgelopen vijf jaar meer in de richting van “een vrijetijdspark met een breder aanbod dan dat van een traditioneel dierenpark willen” en dat “gasten meer vermaakt willen worden”? [5]

10. Bent u ook op de hoogte van het feit dat acceptatie voor het gevangen houden van dolfijnen en walvissen voor vermaak in het Westen al jaren aan het afnemen is? [6]

11. Denkt u dat het inkomensverlies van het Dolfinarium daar iets mee te maken heeft? Zo nee, waarom niet?

12. Hoe rechtvaardigt u dat het Dolfinarium nog altijd een dierentuinvergunning heeft, zelfs nu zij openlijk toegeven zich op vermaak te willen richten en uit de Vereniging voor Dierentuinen zijn gestapt?

13. Deelt u de zorgen dat ieder jaar weer meer zeezoogdieren uit het wild gevangen worden en verkocht of gefokt worden, om dolfinaria over de hele wereld van nieuwe dolfijnen te voorzien? [6]

14. Deelt u de mening dat het feit dat Nederland het houden van dolfijnen in gevangenschap nog wél toestaat, bijdraagt aan publieke opinievorming dat het acceptabel zou zijn om dieren voor vermaak te houden? Hoe rechtvaardigt u dat in het licht van de internationaal stijgende vraag naar dolfijnen uit het wild voor dolfinaria?

15. Hoe vaak wordt getoetst of het Dolfinarium terecht een dierentuinvergunning heeft? Ziet u aanleiding om de dierentuinvergunning opnieuw te toetsen gezien de plannen van uw collega in België, de entertainment plannen van het Dolfinarium en de zorgwekkende ontwikkelingen met betrekking tot het uit het wild vangen van dolfijnen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer?

16. Hoe vaak is de NVWA de afgelopen vijf jaar op controle geweest bij het Dolfinarium? Kunt u daarvan een overzicht geven? Zijn er overtredingen aangetroffen en zo ja, welke? Welke (disciplinaire) maatregelen vloeiden daaruit voort?

17. Bent u bereid om u aan te sluiten bij de lange rij landen waar dolfinaria al verboden zijn en net als uw collega in België, met een voorstel te komen dolfinaria in Nederland te verbieden? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.nieuwsblad.be/cnt/...

[2] https://www.worldanimalprotect...

[3] https://www.nu.nl/wetenschap/4...

[4] https://www.nu.nl/wetenschap/5...

[5] https://www.destentor.nl/harde...

[6] https://vroegevogels.bnnvara.n...