Vragen Van Raan e.a. over de moord op de Brazi­li­aanse activist Paulo Paulino Guajajara


Schriftelijke vragen van de leden Van Raan (PvdD), Diks (GroenLinks), Bouali (D66) en Van de Hul (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingszaken over de moord op de Braziliaanse activist Paulo Paulino Guajajara[1].

  1. Kunt u bevestigen dat de Braziliaanse activist Paulo Paulino Guajajara van de Guajajara-stam in zijn gebied Araribóia is vermoord door illegaal opererende houthakkers?
  2. Bent u op de hoogte van het feit dat Sônia Guajajara, van dezelfde stam als Paulo Paulino Guajajara, lid is van een delegatie van Braziliaanse inheemse leiders die ten tijde van de moord bezig was met een bezoek aan Europa om aandacht te vragen voor het lot van de Braziliaanse inheemse stammen?
  3. Kunt u bevestigen dat het geweld tegen de inheemse bevolking van Brazilië alsook illegale landdiefstal van inheemse bevolking sinds de verkiezing van president Bolsonaro is toegenomen?
  4. Wat vindt u van de opstelling van Bolsonaro tegenover de oorspronkelijke bevolking van Brazilië?
  5. Hoe duidt u de oproep van Sônia Guajajara, die voorstelt om de invoer van producten uit conflictgebieden te verbieden?
  6. Op welke wijze beziet u het EU-Mercosur-verdrag in het licht van de grove mensenrechtenschendingen alsook de zware wissel op klimaat in Brazilië?
  7. Welke acties gaat u concreet ondernemen in het licht van uw eigen constatering dat “in Brazilië een klimaat lijkt te ontstaan waarin illegale ontbossing, illegale activiteiten in de Amazone en acties tegen de inheemse bevolking zich in toenemende mate in een tendens van straffeloosheid kunnen voltrekken”?[2]
  8. Bent u bereid de Ambassadeur op korte termijn te verzoeken met de Braziliaanse regering te spreken over bescherming van minderheden en het implementeren van het Klimaatakkoord van Parijs, evenals de verduurzaming van handelsketens en kunt u hierover de kamer informeren?

[1]https://www.trouw.nl/buitenland/inheemse-activist-gedood-wij-betalen-met-ons-leven-voor-jullie-handelsverdrag~b84b6616/

[2] Beantwoording Kamervragen, documentnummer: 2019Z15480