Vragen Van Raan en Wassenberg over de stalbrand in Niawier


1) Kent u het bericht “42.000 kippen omgekomen in Niawier: grote brand bij pluimveebedrijf”? [1]

2) Zijn er kippen die levend uit de afgebrande stallen hebben weten te ontsnappen? Zo ja, wat is er met deze dieren gebeurd en hoe is de zorgplicht ingevuld?

3) Erkent u dat de houderijsystemen voor kippen, die onder uw verantwoordelijkheid zijn toegestaan, bestaan uit stallen waaruit dieren in de praktijk onmogelijk kunnen ontsnappen als er brand uitbreekt?

4) Hoeveel kippen zitten er momenteel nog in de derde schuur die op het nippertje werd behoed voor de brand?

5) Voor hoeveel dieren had dit bedrijf een vergunning?

6) Was de bezetting van dit bedrijf op het moment van de brand op maximaal niveau?

7) Wat was het bouwjaar van de afgebrande stallen?

8) Bent u van mening dat er sprake was van toereikende brandpreventie in de stallen? Zo ja, waaruit bestond die?

9) Welke onderzoeken zijn er bij u bekend over wat kippen doormaken tijdens een stalbrand?

10) Deelt u de mening dat het levend verbranden van duizenden dieren onacceptabel is? Zo ja, erkent u dat dit tot nu toe op geen enkele wijze blijkt uit het kabinetsbeleid?

11) Hoe veel dieren moeten er nog omkomen in stalbranden voordat het kabinet maatregelen gaat nemen voor brandpreventie in stallen?

12) Welke concrete voornemens heeft dit kabinet om tot wetgeving te komen op het gebied van brandpreventie in stallen?

13) Op welke wijze gaat u de Tweede Kamer informeren over de ontwikkelingen in het onderzoek naar de oorzaak van deze stalbrand in Niawier?

https://www.omropfryslan.nl/ni...