Vragen Van Raan en Wassenberg over het bericht dat vogels kleiner worden door klimaat­ver­an­dering


Vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de ministers van EZK en LNV over het bericht dat vogels kleiner worden door klimaatverandering.

1) Kent u de berichten “‘Schrikbarend’ onderzoek over krimpende vogels door klimaatverandering” en “‘Schokkend onderzoek’: vogels krimpen door het klimaat”?[1] [2]

2) Erkent u het alarmerende karakter van de conclusies van dit onderzoek? Zo nee, waarom niet?

3) Onderschrijft u de conclusie van dit onderzoek dat klimaatverandering zowel de grootte als de vorm van vogelsoorten lijkt te beïnvloeden? Zo nee, waarom niet?

4) Erkent u dat, in de context van een verder opwarmende aarde, deze trend zich mogelijk nog verder kan doorzetten? Zo nee, waarom niet?

5) Wat is uw reactie op de stelling van gedragsecoloog Jan van Gils dat krimpende dieren niet zelden de eerste stap zijn naar uitsterving?

6) Erkent u dat we ons midden in een biodiversiteitscrisis en de zesde uitstervingsgolf bevinden? Zo nee, waarom niet?

7) Deelt u de mening dat het grootschalig uitsterven van vogels en andere diersoorten, als gevolg van door mensen veroorzaakte klimaatverandering, beschouwd kan worden als een vorm van ecocide? Zo nee, waarom niet?

8) Onderschrijft u de opmerking van vogelecoloog Reneerkens dat we niet moeten vergeten dat “niet alleen de mens wordt getroffen door klimaatverandering”? Zo nee, waarom niet?

9) Kent u het vergelijkbare onderzoek naar de kanoet, van Van Gils c.s.?[3]

10) Wist u dat uit dit onderzoek blijkt dat de kanoet ontzettend hard achteruit gaat en sommige kanoeten over een periode van 30 jaar maar liefst 15 procent gekrompen zijn?

11) Erkent u het enorme belang van het Waddengebied voor trekvogels zoals de kanoet?

12) Erkent u dat het Waddengebied bedreigd wordt door klimaatverandering, met als gevolg dat trekvogels zich zullen moeten aanpassen op eenzelfde manier als de trekvogels uit het Amerikaanse onderzoek?

13) Wat is uw inzet om de schadelijke effecten van klimaatverandering in het Waddengebied tegen te gaan?

[1] https://nos.nl/artikel/2313373-schrikbarend-onderzoek-over-krimpende-vogels-door-klimaatverandering.html

[2] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/4945296/vogels-kleiner-klimaatverandering-opwarming-aarde-onderzoek

[3] Van Gils, J.A., Lisovski, S., Lok, T., Meissner, W., Ożarowska, A., de Fouw, J., Rakhimberdiev, E., Soloviev, M.Y., Piersma, T. & M. Klaassen (2016). Body shrinkage due to Arctic warming reduces red knot fitness in tropical wintering range. Science 352 (6287).

https://science.sciencemag.org/content/352/6287/819