Vragen Van Raan over het verzet van VNO-NCW tegen ambitieus klimaat­beleid


Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de ministers van EZK, SZW en BuZa over het verzet van VNO-NCW tegen ambitieus klimaatbeleid.
Deze vragen zijn aanvullend op de vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de ministers van EZK, SZW en BuZa over het bericht dat VNO-NCW is aangesloten bij een machtige lobbygroep die het verhogen van de Europese klimaatambitie actief tegenwerkt.[1]

1) Kent u de uitspraken van VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer dat we, in tegenstelling tot de adviezen van o.a. het PBL, in Nederland schonere producten niet rendabeler zouden moeten maken door vervuilende productie meer te belasten omdat bedrijven dan naar een andere landen zouden verhuizen?[2] [3]

2) Erkent u dat de voorzitter van VNO-NCW hiermee gebruik maakt van exact het type argument dat in de recent uitgelekte lobbystrategie van Business Europe werd geadviseerd als te gebruiken frame om klimaatambitie tegen te werken?[4] Zo nee, waarom niet?

3) Deelt u de mening dat VNO-NCW zich met deze stellingname openlijk heeft gepositioneerd als een van de tegenkrachten in het realiseren van ambitieus klimaatbeleid? Zo nee, waarom niet?

4) Kent u de berichten ‘Het Klimaatakkoord wordt gesaboteerd’ en ‘Klimaatplannen te vaag voor doorrekening’?[5] [6]

5) Deelt u de mening dat de tegenvallende resultaten aan de klimaattafels niet los vallen te zien van de weinig constructieve houding van, in dit geval, VNO-NCW? Zo nee, waarom niet?


[1] https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-van-raan-over-de-anti-klimaatlobby-van-business-europe-en-vno-ncw
[2] https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/25/we-leven-niet-in-een-model-a1776929
[3] https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/25/kabinet-heeft-geen-echte-visie-op-klimaatbeleid-a1778280
[4] Quotes uit de strategische lobbynotitie van Business Europe:
- “To be rather positive as long as it remains as a political statement, with no implications on the range of 2030 EU legislations (ETS, effort-sharing, etc.)”
- “to oppose the new increase of ambition, using the usual arguments of global playing field, we cannot compensate for others, etc.”
- “to challenge the process, such as the need for more transparency on the calculations, need for an impact assessment, risk of creating instability, etc.”?
- “to ‘minimise’ the issue arguing that the formalisation of a ‘de facto’ extra ambition is not what matters most.”
https://unearthed.greenpeace.o...
[5] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-klimaatakkoord-wordt-gesaboteerd-zegt-oud-kroonlid-van-de-ser-stop-met-polderen-je-laat-de-kalkoen-toch-ook-niet-meebeslissen-over-het-kerstdiner-~bbb18de7/
[6] https://nos.nl/artikel/2252053-klimaatplannen-te-vaag-voor-doorrekening.html