Vragen Van Raan over sancties voor Groningen Airport Eelde en toekomst in context onver­mij­de­lijke krimp lucht­vaart


Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de minister van I&W over sancties voor Groningen Airport Eelde en de toekomst van dit vliegveld in de context van de onvermijdelijke krimp van de luchtvaart als gevolg van de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis.

1) Kent u de berichten “VOLE wil dat vliegveld Eelde wordt gestraft voor overtredingen” en “Rechter buigt zich over klachten sluitingstijden Groningen Airport Eelde”?[1] [2]

2) Deelt u de mening dat een ongestoorde nachtrust voor omwonenden belangrijker is dan de economische korte termijnbelangen van de luchtvaartsector? Zo nee, waarom niet?

3) Hoe verklaart u dat er verschillende interpretaties bestaan van de regelgeving?

4) Wat kunt u vertellen over het verloop van de gesprekken tussen het vliegveld en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over het interpreteren van de regels?

5) Kunt u inzicht geven in de tijdlijn en agenda van dit overleg tussen het vliegveld en de ILT?

6) In hoeverre worden de wensen en meningen van bewonersgroepen en belangenorganisaties meegenomen in deze interpretatieslag? Waar blijkt dat uit?

7) Kunt u een update geven van de stand van zaken omtrent het plan van aanpak, waar het vliegveld door de ILT om werd verzocht?

8) In hoeverre worden de wensen en meningen van bewonersgroepen en belangenorganisaties meegenomen in dat plan van aanpak? Waar blijkt dat uit?

9) Wat is uw reactie op de stelling van Jan Wittenberg (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde, VOLE) dat het plan van aanpak er al in maart had moeten zijn?

10) Waarom is het plan van aanpak er nog niet?

11) Wanneer mogen we het plan van aanpak verwachten?

12) Erkent u dat Groningen Airport Eelde zeker niet het enige vliegveld is dat afspraken over nachtrust aan de spreekwoordelijke laars lapt? Zo nee, waarom niet?

13) Deelt u de mening dat het schenden van afspraken en het in het algemeen (te) ruim interpreteren van regelgeving door luchthavens een structureel probleem is in de luchtvaartsector, waarop harder dient te worden ingegrepen dan tot nu toe het geval is? Zo nee, waarom niet?

14) Waarom neemt u als luchtvaartminister niet veel krachtiger stelling tegen het schenden van afspraken door vliegvelden?

15) Erkent u dat u als minister de leiding zou kunnen nemen in de strijd tegen het overtreden van de afspraken door vliegvelden? Zo ja, waarom doet u dat dan niet?

16) Erkent u dat de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis om stevige keuzes vragen, waarbij niet alles kan?

17) Kent u het bericht “Lelylijn mag ten koste gaan van Groningen Airport Eelde”?[3]

18) Wat is uw reactie op de stelling “Stop met investeren in Groningen Airport Eelde en zet alles op de snelle Lelylijn van Groningen naar Amsterdam”, zoals deze werd besproken in een door het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant georganiseerd debat te Drachten?

19) Hoe ziet u de toekomst van Groningen Airport Eelde, in de context van de onvermijdelijke krimp van de luchtvaartsector als gevolg van de klimaatcrisis?

20) Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

[1] https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/154905/VOLE-wil-dat-vliegveld-Eelde-wordt-gestraft-voor-overtredingen

[2] https://www.rtvnoord.nl/nieuws/216338/Rechter-buigt-zich-over-klachten-sluitingstijden-Groningen-Airport-Eelde

[3] https://www.dvhn.nl/drenthe/Lelylijn-mag-ten-koste-gaan-van-Groningen-Airport-Eelde-25094394.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.rtvnoord.nl%2Fnieuws%2F216342%2FLopend-Vuur-Liever-een-snelle-Lelylijn-dan-vliegveld-Eelde