Vragen Wassenberg/Beckerman over dreigend tekort aan stroom in België vanwege uitge­scha­kelde kern­re­ac­toren


Vragen van de leden Wassenberg (PvdD) en Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat over het dreigende tekort aan stroom in België vanwege uitgeschakelde kernreactoren.

1) Bent u bekend met het voornemen van België om haar buurlanden, waaronder Nederland, hulp te vragen bij dreigende stroomtekorten als gevolg van uitgeschakelde kernreactoren? [1]

2) Heeft uw Belgische collega u inmiddels hierover benaderd of verwacht u binnenkort benaderd te worden?

3) Bent u voornemens om gehoor te geven aan het hulpverzoek door aan België extra stroom te leveren? Zo ja, kunt u aangeven over hoeveel stroom het gaat, welke bronnen hiervoor benut zullen worden en over welke periode het gaat?

4) Kunt u uitsluiten dat de mogelijke levering van ‘noodstroom’ aan België gepaard zal gaan met een extra CO2-uitstoot? Zo nee, op welke wijze gaat de extra CO2-uitstoot gemeten en gecompenseerd worden?

5) Kunt u uitsluiten dat de mogelijke levering van ‘noodstroom’ aan België vertraging betekent voor de Nederlandse energietransitie en afbouw van de gaswinning uit Groningen? Zo nee, op welke wijze gaat u hier compenserende maatregelen voor treffen?

6) Bent u op de hoogte gebracht over de nieuwe problemen bij kernreactor Tihange 2, waar niet alleen sprake is van betonrot, maar waar tevens de wapening van het beton ontbreekt op de plekken waar dat volgens de plannen wel zou moeten zitten? [2]

7) Vindt u het verontrustend dat deze ontdekking afkomstig is van een klokkenluider en niet van de FANC? Is het waar dat de kwaliteit van het beton niet op de prioriteitenlijst bij de inspecties van de FANC staat?

8) Deelt u de mening dat we, gezien het grote aantal incidenten alleen al de afgelopen maanden en het feit dat inmiddels 6 van de 7 kernreactoren zijn uitgeschakeld, we niet langer kunnen spreken over losse incidenten, maar moeten spreken over een structureel probleem? [3] Zo ja, erkent u de noodzaak om België te overtuigen de kerncentrales zo snel mogelijk definitief te sluiten? Zo nee, waarom niet?

9) Bent u bereid om de stroomlevering aan België vergezeld te laten gaan van een dringende oproep om de kerncentrales zo snel mogelijk te sluiten en echt werk te maken van een transitie naar duurzame vormen van energie? Zo ja, bent u bereid hierover te rapporteren naar de Kamer? Zo nee, waarom niet?

10) Verwacht u een stijging van de stroomprijs voor Nederlandse huishoudens vanwege mogelijke schaarste, mocht ons land België te hulp schieten met noodstroom?

11) Bent u bereid geen onomkeerbare stappen te nemen en besluiten over de levering van stroom aan België voor te leggen aan de Kamer?

.

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2018...
[2] https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2...
[3] https://www.nrc.nl/nieuws/2018...