Vragen Wassenberg over de verkoop van dood­ge­schoten herten uit de Oost­vaar­ders­plassen


Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over de verkoop van doodgeschoten herten uit de Oostvaardersplassen.

1. Kent u het bericht ‘Poelier in Amsterdam gaat doodgeschoten edelherten Oostvaardersplassen verkopen’? [1]

2. Klopt het dat elk hert afzonderlijk zal worden gekeurd door de NVWA, voorafgaand aan de verkoop?

3. Is het gebruikelijk dat afgeschoten dieren vanuit de jacht stuk voor stuk gekeurd worden door de NVWA? Zo ja, kunt u de procedure toelichten? Zo nee, kunt u aangeven waarom dat in dit geval wel zo is?

4. Hoe verhouden deze intensieve en individuele controles zich tot uw eerdere uitspraken inzake mestfraude: “Als we alles op alles zetten om mestfraude te voorkomen, krijgen we problemen op andere vlakken" en "We kunnen niet op iedere vracht een controleur zetten. Het blijft de verantwoordelijkheid van de sector. Zij zullen daarom een plan van aanpak opstellen."?[2]

5. Betekent de intensieve controle op de kwaliteit van hertenvlees afkomstig uit de Oostvaardersplassen dat er geen capaciteitsproblemen meer zijn bij de NVWA wat betreft het toezicht op dierenwelzijnsproblemen in de intensieve veehouderij en elders?

6. Houdt de NVWA ook toezicht op het afschot van elk afgeschoten hert? Zo nee, waarom dan wel op de kwaliteit van het vlees en niet op dierenwelzijn ten tijde van de uitvoering van het afschotplan?

7. Hoe garandeert u, nu de helft van de boswachters gewetensbezwaren heeft tegen het afschot van gezonde edelherten en om die reden overgeplaatst is [3] , dat de mensen die hun plek hebben ingenomen vaardig genoeg zijn om een gezond, schichtig dier van grote afstand in één keer te doden, zodat het dier een lijdensweg door verwonding bespaard blijft?

8. Is het waar dat er personeel van het Koninklijk jachtdepartement is ingeschakeld bij de uitvoering van het massale afschot? Zo ja, is de jaarlijkse subsidie van 800.000 aan het Koninklijk jachtdepartement daarvoor bedoeld?


[1] https://www.rtlnieuws.nl/nieuw...

[2] http://www.boerenbusiness.nl/m...

[3] https://www.volkskrant.nl/nieu...