Vragen Wassenberg over het afzwakken van de ambitie om in 2025 wereld­leider proef­dier­vrije innovatie te zijn


Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van LNV over het afzwakken van de ambitie om in 2025 wereldleider proefdiervrije innovatie te zijn.

1. Is het waar dat u de landelijke ambitie om in 2025 wereldleider te zijn op het gebied van proefdiervrije innovatie heeft afgezwakt (van wereldleider naar voorloper; minder strikte definiƫring van het jaartal 2025)?[1][2]

2. Waarom heeft u dit niet gerapporteerd aan de Kamer?

3. Kunt u uitleggen waarom u de ambitie heeft afgezwakt? Zo nee, waarom niet?

4. Is dit een gevolg van onvoldoende prioriteit vanuit uw ministerie en/of andere betrokken ministeries? Zo nee, waarom niet?

5. Is dit een gevolg van onvoldoende financiering vanuit uw ministerie en/of andere betrokken ministeries? Zo nee, waarom niet?

6. Hoe voorkomt u dat de ambitie hierdoor verwatert?

7. Kunt u de overgebleven ambitie concretiseren (inclusief tijdpad en tussendoelen), zodat kan worden bepaald of Nederland op schema loopt met het behalen van de ambitie? Zo nee, waarom niet?

8. Zijn er in ieder geval tot 2025 evaluatie momenten ingepland, zodat bijsturing mogelijk is? Zijn er extra middelen achter de hand indien de ambitie en tussendoelen niet gehaald dreigen te worden? Zo nee, waarom niet?


[1] https://www.ncadierproevenbele...
[2] https://www.scienceguide.nl/20...