Wind­energie


Onze samenleving moet zo snel mogelijk de overstap maken van het gebruik van fossiele brandstoffen naar groene, hernieuwbare energie.

Windenergie is daar een voorbeeld van. Minstens zo belangrijk is dat we veel minder energie gaan gebruiken. Want energie die je niet gebruikt is natuurlijk het duurzaamst.

Bij de plaatsing van windmolens op land moet rekening gehouden worden met bewoners die in de buurt wonen, maar zeker ook met dieren en natuur. Wij willen daarom dat natuurgebieden goed beschermd worden en dat er rekening wordt gehouden met trekvogelroutes. We willen voorkomen dat vogels en vleermuizen door de molenbladen worden geraakt of dat hun vliegroute wordt verstoord.

Windmolens op zee produceren veel geluidsoverlast onder water. Het heien van windmolens maakt een enorm lawaai en ook de draaiende wieken produceren onderwatergeluid. Bruinvissen en dolfijnen kunnen hierdoor gedesoriƫnteerd en verdwaald raken en zelfs sterven. Dit moet voorkomen worden door alle mogelijke geluidbeperkende maatregelen te nemen.

Als windmolenparken op zee er eenmaal zijn, moeten ze optimaal worden benut voor het ontstaan van nieuwe natuurgebieden. Door de parken gesloten te houden voor alle vormen van visserij ontstaan rustplekken en kraamkamers voor vissen en andere zeedieren.

Het standpunt Windenergie is onderdeel van: Energie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties
Bijdragen Moties