Esther Ouwehand


Frac­tie­voor­zitter in de Tweede Kamer en partij­leider

“Ik voel me als volksvertegenwoordiger vooral onderdeel van een beweging die allang gaande is in de maatschappij. Die beweging was toe aan een politieke stem.”

Esther Ouwehand is sinds november 2006 Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Maar meer dan politicus voelt Esther zich activist. "Dieren worden zo goed als genegeerd in het parlement. Daarom ben ik de politiek ingegaan. Dierenwelzijn, natuur en milieu verdienen het om aandacht te krijgen in de Tweede Kamer.”

Als landbouwwoordvoerder heeft Esther een kerndossier van de Partij voor de Dieren in handen. “Ons landbouwsysteem laat op schrijnende wijze zien wat er misgaat als groei de heilige graal is. Met rampzalige gevolgen voor dieren, mensen, natuur en milieu. We kunnen het tij keren door te kiezen voor een fundamentele systeemverandering: het moet kleinschaliger, plantaardiger, duurzamer, zonder gif, zonder kunstmest en zonder grootschalige uitbuiting van weerloze dieren.”
Haar overige dossiers zijn buitenlandse handel & ontwikkelingssamenwerking en cultuur.

Loopbaan
Esther Ouwehand werd na haar studie Beleid, Communicatie & Organisatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam marketing manager bij een uitgeverij voor tijdschriften. Na een jaar of vijf had ze genoeg gezien van het bedrijfsleven – net in de periode dat de Partij voor de Dieren werd opgericht. Ze was direct enthousiast over het idee van een partij die exclusief opkomt voor dierenbelangen. Ze zegde in 2004 haar baan bij de uitgeverij op en werd coördinator van het partijbureau. In die functie heeft zij gewerkt aan de opbouw van de partijorganisatie.
Twee jaar later, toen de Partij voor de Dieren twee zetels veroverde bij verkiezingen van 2006, betrad ze samen met Marianne Thieme de Tweede Kamer voor de eerste politieke partij ter wereld die de belangen van niet-soortgenoten als vertrekpunt voor haar politieke beleid kiest.

Ouwehand zet zich niet alleen in de Kamer in voor dierenrechten maar is ook regelmatig in het land te vinden als gastspreker op congressen, evenementen en demonstraties.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Gerelateerd

Esther Ouwehand stelt zich kandidaat als lijst­trekker verkie­zingen 2021

Tweede Kamerfractievoorzitter en partijleider Esther Ouwehand heeft op het congres van de Partij voor de Dieren bekend gemaakt zich beschikbaar te stellen als lijsttrekker voor de aankomende verkiezingen. Ouwehand sloot een levendig 29ste partijcongres af met een speech waarin ze haar aankondiging deed. Het kwam Ouwehand op een staande ovatie te staan. Op het met 900 leden meest drukbezochte congr...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws