Weide­vogels met rust laten in broed­seizoen


De Partij voor de Dieren is bezorgd over het maaien van vegetatie in het vogelbroedseizoen. In principe vallen alle vogelsoorten onder de Wet Natuurbescherming en mogen deze niet verstoord worden tijdens het broeden. Hiervoor kunnen ook geen ontheffingen aangevraagd worden. Organisaties als de waterschappen vallen over het algemeen buiten het ontheffingstraject als het gaat om beheerswerkzaamheden die zij jaarlijks uitvoeren. Dit betekent echter niet dat zij wel broedvogels mogen verstoren en nesten mogen vernielen. Wanneer het ministerie van Economische Zaken niet op de hoogte is van ontheffing- en vergunningverlening in het kader van de Wet Natuurbescherming mogen vogels tijdens het broedseizoen niet gestoord worden.

Het standpunt Weidevogels met rust laten in broedseizoen is onderdeel van: Stedelijk gebied

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws