Bezui­ni­gingen en begro­tingsnorm 3%


De Partij voor de Dieren steunt de bezuinigingen van het kabinet Rutte II niet. De Partij voor de Dieren pleit voor een duurzame en solidaire economie die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee de mogelijkheden voor toekomstige generaties in gevaar te brengen.
Bij dit kabinet ontbreekt vooralsnog een langetermijnvisie. Toch houdt het kabinet halsstarrig vast aan de door Brussel opgelegde bezuinigingsnorm van 3%. Dat zal ons land niet verder helpen. Integendeel, dit beleid leidt tot zoveel economische krimp dat een deel van de productiecapaciteit verloren gaat en mensen permanent werkloos raken.
De Partij voor de Dieren vindt het zorgwekkend dat de werkloosheid in Nederland oploopt. Veel mensen verkeren in onzekerheid en vragen zich af of ze nog wel een baan vinden of een vast contract krijgen. Nog meer bezuinigen is hierop geen antwoord.
Daarom willen we de arbeidsmarkt een impuls geven door het belastingstelsel te vergroenen: de belasting op arbeid omlaag, waardoor het voor bedrijven eenvoudiger wordt om mensen in dienst te nemen. Hierdoor kan Nederland banen behouden en creëren. Tegelijkertijd zou het gebruik van alles wat schaars en kwetsbaar is, juist wel belast moeten worden.
Dat kan via een 'Belasting Onttrokken Waarde', een belasting op alles wat druk legt op de natuur, het milieu en de grondstoffenvoorraad. Op deze manier wordt niet langer het goede gedrag (arbeid) van mensen belast, maar het slechte gedrag (zoals het vervuilen van het milieu en het onzorgvuldig omgaan met beperkte grondstoffen). Bekijk hier het idee van een Ex’tax.
Naast een Belasting Onttrokken Waarde, kan er ook drastisch bezuinigd worden op subsidies, want er wordt nog steeds jaarlijks 5 tot 10 miljard euro aan milieuvervuilende subsidies verstrekt.

Het standpunt Bezuinigingen en begrotingsnorm 3% is onderdeel van: Economie en bedrijfsleven

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer